Na groblju u Gornjim Sovićima dana 13.05.2018. godine župnik fra. Ivan Ivanda je obavio obred blagosova polja sa stotinjak sovićana.