Najpoznatiji sovićki franjevac bio je fra Ilija Marojević. Krsno mu je ime bilo Petar, a bio je sin Ambroza. Rođen je 6. prosinca 1804., krstio ga je fra Nikola Ilić 2.siječnja 1805, a krizmao biskup Miletić. Franjevački habit je obukao 27. lipnja 1826. u Kreševu, a prve zavjete položio i postao franjevac 27. lipnja 1827.
Školovanje je započeo 1828. u Subotici pohađajući prvi razred humaniorâ. Nakon njezinog dovršetka 1830. otišao je u Kremnicu gdje je odslušao prvu godinu studija filozofije. Tijekom šk. god. 1831./32. drugu godinu je završio u Kecskemétu odakle je na studij teologije upućen u Vác. Nakon prve godine trebao je biti premješten u Hlohovec, no ipak je ostavljen u Vácu gdje je 1834. završio drugu godinu. Posljednje dvije godine teologije završio je u Egeru, premda je najprije bilo planirano da i treću godinu sluša u Vácu. Odatle se 1836. vratio u Bosnu Srebrenu da bi se kasnije pridružio kustodiji hercegovačkih franjevaca.
Bio je župnik u Brotnju 1845.-1846. u Ružićima 1846.-1849. Bio je sposoban svećenik. Vršio je službu lektora na studiju filozofije. Bio je magistar ili meštar novaka što znači učitelj na Širokom Brijegu 1849.-1850.
Fra Ilija je 1850. darovao svome bratu Iviši sve potrebno za misu kako je zapisao sam na starom molitveniku. Tada još nije bilo ni župe ni crkve u Gorancima i time se služio on i drugi svećenici za mise na grobljima kad bi došli u Soviće.
Fra Ilija je umro već slijedeće 1851. godine, a imao je svega 47 godina. Iz fratarskog sanduka što ga je fra Ilija ostavio kod brata Iviše ovo su fotografije starog kaleža na kojem piše :
KALEŽ : MAROJEVIĆA AMBROŽE IZ SOVIĆA GODINE 1819