U groblju Radešice danas  10.11.20. je sahranjena

NADA MARIĆ  BIKANOVIĆ